म्यानपावरको धरौटी नै समस्या र समाधान हो त ?

अहिले फेरी बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन चर्चामा छ र चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ म्यानपावर एजेन्सीहरूले राख्नुपर्ने धरौटी राशी । […]